Espresso automaty
em-shop s.r.o.
Doležalova 3424/15C
82108 Bratislava

IČO: 45967563
DIČ: 2023169984
IČ-DPH: SK2023169984
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 131495/B

Bankové spojenie:
Tatra Banka 2927849252/1100
IBAN: SK77 1100 0000 0029 2784 9252
SWIFT: TATRSKBX

Tel: +421 911 650 333
Tel: +421 911 503 999
e-mail info@kavujeme.sk

Prevádzková doba:
Pondelok až Piatok od 9.00 do 17.00 hod.
Zodpovedný vedúci: Igor Čierny

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O.BOX 5, 820 07  Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
e-mail: ba@soi.sk