Môžem vrátiť tovar bez udania dôvodu?

Spotrebiteľ môže vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od zakúpenia. Budeme však veľmi radi, keď nám svoj dôvod uvediete, lebo nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov a chceme svoje služby a výrobky stále zlepšovať. Podrobné podmienky pre vrátenie tovaru nájdete v odseku IX. našich obchodných podmienok. Pokiaľ máte tovar zakúpený ako podnikateľ alebo firma, vychádzame v ústrety aj v týchto situáciách, o konkrétnom prípade rozhodneme vždy na základe posúdenia výrobku.

Ako mám tovar vrátiť?

Tovar môžete doručiť:

Kuriérom na adresu: em-shop s.r.o., Clementisa 6, 97101 Prievidza. K tovaru prosím priložte sprievodný list, v ktorom uveďte číslo nákupného dokladu a číslo bankového účtu.

Môžem vrátiť akýkoľvek druh tovaru?

Sú kategórie výrobkov, u ktorých nie je možné odstúpiť, alebo možno odstúpiť iba do určitého okamihu.

Kedy dostanem späť platbu?

Platby sa snažíme vždy vrátiť v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy v prípade, že nám bol tovar vrátený.

Mám tovar vrátiť aj s pôvodným obalom?

Tovar sa prosím snažte vracať vždy najlepšie v stave, v akom ste ho preberali - úplné, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a v originálnom obale. Spotrebiteľ totiž zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než bolo nutné vzhľadom na jeho povahe a vlastnosti. Ak obal už nemáte, odstúpiť od zmluvy môžete aj naďalej, môže tým však dôjsť k zníženiu hodnoty tovaru.

K tovaru som dostal darček, mám ho tiež vrátiť?

Áno, ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, ruší sa tým aj darovacia zmluva a je potrebné spolu s tovarom vrátiť aj získaný darček.